You are here

PradžiaPRINCIPAINamų grupės
Namų grupės

Struktūros G12 namų grupės – tai bažnyčios „Dangaus Karalystės Misija“ šerdis. G12 – tai mokinystės ir namų grupių struktūra. Tai yra tai, ką darė Jėzus – surinko 12 žmonių, kuriems tarnavo, apmokė juos ir išsiuntė „mokyti visas tautas“, arba, kaip sakoma kitame Biblijos vertime, „daryti mokiniais“. Mes darome tą patį. Pastorius apmoko ir tarnauja 12-kai žmonių, kiekvienas iš jų atsidaro namų grupę ir tarnauja savo 12 mokinių ir t.t. Tokiu būdu bažnyčia dauginasi „iš kartos į kartą“: 12 lyderių – 144 lyderiai – 1728...

G12 – tai grupė iš 12 vyrų arba moterų (angl. „Group of 12“), vadovaujama Šventosios Dvasios (ang. „Government of the Holy Spirit“), kurie pasiekia ir įtvirtina sielas Kristui.

Namų grupės leidžia individualiai tarnauti kiekvienam žmogui, sukuria dvasinio augimo galimybę studijuojant Dievo Žodį ir artimai bandraujant. Labai svarbus tarpusavio santykių klausimas. Kiekvienoje grupėje tarp žmonių statomi gilūs asmeniniai santykiai. Tai vienintelė struktūra, kur visi bažnyčioje tarnauja, niekas nesijaučia vienišas, visi gali augti dvasiškai. Judėjimo generatoriumi yra kitų žmonių atjautimas. G12-os struktūra tiesiog leidžia sutvarkyti tai, ką paprastai daro bažnyčia.

Mes tikim, kad kiekvienas krikščionis pašauktas būti lyderiu, tarnautoju. Todėl kiekvienos namų grupės tikslas – paruošti jos narius tam, kad jie taptų lyderiais ir atidarytų savo namų grupes. Bet prieš žmogui atidarant savo namų grupę, jam asmeniškai tarnaujama, jis pilnai išgydomas ir atstatomas, formuojamas jo, kaip lyderio, charakteris. Tik po to jis pasiruošęs tarnauti kitiems.

Kaip rodo praktika, vyrai efektyviau tarnauja vyrams, o moterys – moterims. Todėl mes praktikuojame atskiras namų grupes: vyrams ir moterims, vaikinams ir merginoms.

Pirmame etape namų grupes gali lankyti visi norintys. Tokia grupė vadinama „atvira“. Lyderis tarnauja žmonėms tol, kol žmonės įsitvirtins ir išaugs iki tokio lygio, kai galės atidaryti savo namų grupes. Kartais sugniuždyto žmogaus išgydymo ir atstatymo procesas gali užtrukti mėnesiais ir metais. Kantrybė ir dar kartą kantrybė. Labai svarbu būti įsitikinusiu, kad kiekvieno pradedančio lyderio vidus pilnai atstatytas, jis įsitvirtinęs ir kaip krikščionis, ir kaip asmenybė. Nereikia skubėti. Jūs negalite neatstatyto ir nesustiprėjusio žmogaus išleisti į priekinę mūšio liniją. Nesubrendę krikščionys, kuriuos išrenka lyderiais, gali stabdyti pažinimą, nusivilti tarnavimu.

Po to, kai tarnautojas iš visos namų grupės išsirenka 12 naujų lyderių, grupė uždaroma naujiems žmonėms. „Uždaroje namų grupėje“ lyderis susikoncentruoja individualiai tarnauti kiekvienam iš 12 savo lyderių, kad sukurti dar gilesnius asmeninius tarpusavio santykius.

Savo ruožtu tie 12 lyderių tarnauja naujiems žmonėms savo „atvirose namų grupėse“ tol, kol ten užaugs 12 naujos kartos lyderių.

Makrogrupės

Makrogrupė – tai skirtingų kartų namų grupių susirinkimas ypatingam tarnavimui, evangelizacijai ir t.t.

„Uždaros namų grupės“ lyderis gali surinkti bendram susitikimui visas 12 savo lyderių „atviras namų grupes“. Tokie makrogrupės susitikimiai labai svarbūs, nes daro bažnyčią ir namų grupes labiau dinamiškas, leidžia auginti artimus tarpusavio santykius žmonėms, esantiems skirtingų kartų namų grupėse.

Be to, tokie susitikimai leidžia lyderiams augti kaip didelių žmonių grupių vadovais, mokytis pamokslauti prieš dideles auditorijas. Juk būtina, kad kiekvienas tarnautojas išmoktų būti „daugelio lyderis“. Tačiau jeigu lyderis sugeba pamokslauti tik grupei iš 12 žmonių, jis nesiugdo kaip daugelio lyderis.

Makrogrupės gali vykti bažnyčios patalpose, privačiame name, parke – visur, kur yra galimybė pasiekti naujus žmones ir ugdyti lyderius.

ATVIROS IR UŽDAROS NAMŲ GRUPĖS

Atvira namų grupė

Dažniausiai namų grupė prasideda nuo 1-2 žmonių.

Pirmame etape ji vadinama „atvira namų grupe“. Grupės nariai gali kviesti į tarnavimus visus savo draugus ir pažįstamus. Namų grupė atvira bet kuriam žmogui ir čia tarnaujama kiekvienam, kas ją lanko.

„Atviros namų grupės“ tikslas – pasiekti naujus žmones, tarnauti jiems, padėti augti dvasiškai. Lyderis suteikia galimybę įsijungti į šį procesą kiekvienam grupės nariui. Jie pradeda pasiekti žmones Kristui, mylėti juos ir tarnauti jiems. Tuo pačiu išlaikomas pastovus dėmesys – kurti grupes iš 12 dvasiškai sveikų mokinių, kurie taps naujų namų grupių lyderiais.

Uždara namų grupė

Kai „atviros namų grupės“ tarnautojas išsirenka sau lyderius, tokia lyderių grupė tampa „uždara“. Ji pavirsta lyderių grupe.

„Uždarą namų grupę“ gali lankyti iki 12 lyderių. Pasikeičia dėmesio centras – dabar lyderis susikoncentravęs ir tarnauja savo lyderiams, formuoja juose tarnautojų charakterį. Uždaroje namų grupėje dar labiau gilinami asmeniniai tarpusavio santykiai. Čia „einama į gilumą“, čia dar giliau nagrinėjamas Dievo Žodis.

Savo ruožtu šie lyderiai tarnauja žmonėms savo „atvirose namų grupėse“. Šiose sekančios kartos grupėse yra galimybė toliau tęsti pažinimą: pasiekti naujas sielas, įtvirtinti jas, apmokyti, išsiųsti tarnauti kitiems. Ir įkvėpti atidaryti naujas namų grupes.