You are here

PradžiaPRINCIPAI
PRINCIPAI

G-12 PRINCIPAI

Šiame skyriuje jūs rasite atsakymus į labiausiai papiltusius klausimus apie Biblinę G12 sampratą. Plačiau pažinti G12, jūs galėsite perskaitę apie G12 principus: Pasiekti – Įtvirtinti – Apmokyti – Išsiųsti. Tai G12 pagrindas.

Dievo širdyje visada buvo modelis G12, arba 12 valdymas, santvarka (angl. «Government of 12»). Izraelyje – 12 giminių. Jėzus išsirinko ne 11 ar 15 mokinių. Jis išsirinko 12 mokinių, kurie buvo atsakingi už Jo Pažinimo paplitimą visame pasaulyje. Mes tikim, kad Viešpats šiandien naudoja šį Pažinimą, kad transformuotų bažnyčias, denominacijas ir tautas. Kad padėtų krikščionims efektyviau vykdyti Didįjį paliepimą: „Eikite ir išmokykite visas tautas, krikštydami Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu” (Mt 28:19).